V individuální terapii čerpám z různých metod, které vhodně rozvíjejí základní koncept Biodynamické psychoterapie orientované na tělo (Body-Psychoterapie).

Ve skupinové práci čerpám z Procesové práce a přístupu vytváření komunit.

Pro klienty, kteří chtějí projít složitým obdobím vytvářím také prostor k delším setkáním a společně strávenému (neplacenému) času proloženého “terapeutickými sezeními”. Během tohoto času máme s klientem v pozornosti jeho aktuální téma, ale jaksi kroužíme kolem a postupně se dostáváme k jádru. Funguje to :-).

Domluvit se můžeme prostřednictvím mailu nebo telefonem.

Honza Nejedlý • Bobešova Bouda • 605 215 810 • cesta@bobes.cz